top of page
flu_bg-2560x1440.jpeg

Influenza

Инфекции против грип достапни сега!

Updated as of September 14, 2023

Клиниката за грип за возење е ОТВОРЕНА! За да ја искористите оваа услуга, МОРА да :

 

  1. ПОВИК ПРЕД да закажете состанок 

  2. Бидете етаблиран пациент на здружени лекари

  3. Имав вакцина против грип во минатото

 

Ве молиме, бидете сигурни дека кога ќе пристигнете за да се пренесете со грип, треба да носите нешто што ни овозможува лесно пристап до страницата за администрирање на вакцина (лабава маица, горен дел, итн.)! 

Need a COVID-19 vaccine? CLICK HERE for information.

 
Flu Vaccine Myths

Flu Vaccine Myths

Play Video
bottom of page