top of page

Добредојдовте на Поврзани лекари!

Ви благодариме за можноста да бидете ваш партнер во здравството. На Асоцијативните лекари се стремиме да се грижиме за нашите пациенти на пријателски и ефикасен начин.

Receptionist handing a paper to a patient.
bottom of page