top of page

ШТО КАAYААТ НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

"Најдобро место за секаков вид грижа. Тоа е лична нега едно по едно. Никој не брза да ве одведе и да излезе кај следниот пациент. Вашите прашања и грижи внимателно се слушаат. Не можевте да добиете подобра нега било каде на друго место “.

bottom of page