top of page

Adeegyada Bukaanka

2016-09-06-1473139100-4730316-medicalbil

Siyaasadda Maaliyadda

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacag -bixinta iyo biilasha ka hel Dhakhaatiirta La -Xiriirka. 

Document with Pen

Foomamka Bukaanka

Ka hel foomamka ballamaha, oggolaanshaha diiwaanka caafimaadka, shaacinta PHI, marin u helka wakiilka MyChart iyo waxyaabo kaloo badan halkan.

Insurance Agent

Caymis

Wax badan ka ogow qorshayaasha aan qandaraaska la galnay.

flu_bg-2560x1440.jpeg

Flu

It's time to get your flu shot! Don't hesitate and click below to learn about our flu clinic this season.

doctor-with-computer.jpg

MyUnityPoint

Baro wax badan oo ku saabsan MyUnityPoint - hab macquul ah oo habboon oo lagula socdo baahiyahaaga daryeelka caafimaadka.

Nurse Talking to Patient

Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah

Ogow wax badan oo ku saabsan xuquuqdaada bukaan ahaan iyo sida aan macluumaadkaaga u ilaalino.

bottom of page