top of page
Covid 19

COVID-19

Cusboonaysiinta

Raadinta wararka ku saabsan dillaaca, baaritaanka, tallaalka, ama siyaasadaha iyo habsocodyada caafimaadka? Waxaad joogtaa meesha saxda ah!

Haddii aad qabto walaacyo la xiriira soo-gaadhis ama astaamo, fadlan la xiriir rugta (608) 233-9746 ama u dir kooxda daryeelkaaga fariin MyUnityPoint. 

Image by CDC

Vaccine & Treatment

Latest updates regarding distribution of the COVID-19 vaccines and boosters or oral antiviral treatment at Associated Physicians.

Image by Kayla Speid

Clinic Policies

Information regarding masking, checking-in for appointments, and visitor requirements.

Image by Mufid Majnun

Testing & Prevention

Information on testing for COVID-19 at Associated Physicians as well as details on determining when to quarantine and when to isolate.

Scroll within tool to review all information.

Covid 19
Coronavirus Disclaimer-AP.png
bottom of page