top of page

Khayraadka Waalidiinta

Helitaanka Wakiil MyUnityPoint

 

 

Foomamka Qiimaynta Horumarinta

 

 

  • Su'aalaha Da'da iyo Heerarka : Fadlan ogow in xogwaraysigan uu qaadanayo inta u dhaxaysa 15-30 daqiiqo waana in lagu buuxiyaa hal fadhi si loo badbaadiyo natiijooyinka

 

Mother and child smiling in the pediatrics waiting room.

Foomamka Qiimaynta Vanderbilt ee NICHQ

WAALID

MACALIN

bottom of page