top of page

POGOJI IN SPLETNE STRANI

 

 

Uvod

 

Ti pogoji urejajo vašo uporabo te spletne strani; z uporabo te spletne strani v celoti sprejemate te pogoje in določila.  Če se ne strinjate s temi določili in pogoji ali katerim koli delom teh pogojev, ne smete uporabljati te spletne strani.

 

[Za uporabo tega spletnega mesta morate biti stari vsaj [18] let.  Z uporabo tega spletnega mesta [in s tem, ko se strinjate s temi pogoji in določili] jamčite in izjavljate, da ste stari najmanj [18] let.]

 

[Ta spletna stran uporablja piškotke.  Z uporabo te spletne strani in se strinjate s temi pogoji in določili, se strinjate, da naši [pridruženi zdravniki, LLP] uporabljajo piškotke v skladu s pogoji [Politika zasebnosti/politika piškotkov] družbe [Associated Physicians, LLP].]

 

Licenca za uporabo spletnega mesta

 

Če ni navedeno drugače, [Pridruženi zdravniki, LLP] in/ali njegovi dajalci licence imajo pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu in gradivo na spletnem mestu.  Ob upoštevanju spodaj navedene licence so vse te pravice intelektualne lastnine pridržane.

 

S spletnega mesta si lahko ogledate, naložite samo za predpomnjenje in natisnete strani [ali [DRUGA VSEBINA]] za lastno osebno uporabo, ob upoštevanju spodaj navedenih omejitev in drugje v teh določilih in pogojih.  

 

Ne smeš:

 

 • ponovno objaviti gradivo s tega spletnega mesta (vključno z objavo na drugem spletnem mestu);

 • prodajati, izposojati ali podlicencirati material s spletnega mesta;

 • javno prikažite kakršno koli gradivo s spletnega mesta;

 • reproducirati, podvajati, kopirati ali kako drugače izkoristiti gradivo na tej spletni strani v komercialne namene;]

 • [urediti ali kako drugače spremeniti katero koli gradivo na spletnem mestu; ali]

 • [razširjajte gradivo s tega spletnega mesta [razen vsebine, ki je izrecno in izrecno na voljo za razširjanje].]

 

[Če je vsebina posebej na voljo za razširjanje, se lahko distribuira samo [znotraj vaše organizacije].]

 

Sprejemljiva uporaba

 

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki povzroči ali bi lahko povzročil škodo na spletnem mestu ali poslabšanje razpoložljivosti ali dostopnosti spletnega mesta; ali na kakršen koli način, ki je nezakonit, nezakonit, goljufiv ali škodljiv ali v povezavi s katerim koli nezakonitim, nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo.

 

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati za kopiranje, shranjevanje, gostovanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli materiala, ki ga sestavlja (ali je povezan z) kakršna koli vohunska programska oprema, računalniški virus, trojanski konj, črv, zapisovalnik tipk, rootkit ali drugo zlonamerno računalniško programsko opremo.

 

Na tem spletnem mestu ali v zvezi s tem ne smete izvajati nobenih sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti zbiranja podatkov (vključno z neomejenim strganjem, pridobivanjem podatkov, pridobivanjem podatkov in zbiranjem podatkov) brez izrecnega pisnega soglasja [pridruženih zdravnikov, LLP].

 

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati za prenos ali pošiljanje nenaročenih komercialnih sporočil.

 

Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nobene namene, povezane s trženjem brez izrecnega pisnega soglasja LLP.  

 

Omejen dostop

 

Pridruženi zdravniki, LLP si pridržuje pravico, da po presoji pridruženih zdravnikov omeji dostop do področij te ali celo celotne spletne strani.

 

Če vam pridruženi zdravniki, LLP posredujejo uporabniški ID in geslo, ki vam omogoča dostop do omejenih področij tega spletnega mesta ali druge vsebine ali storitev, morate zagotoviti, da sta ID uporabnika in geslo zaupna.  

 

Associated Physicians, LLP lahko onemogoči vaš uporabniški ID in geslo v Associated Physicians, LLP po lastni presoji brez obvestila ali pojasnila.

 

Uporabniška vsebina

 

V teh pogojih in določilih "vaša uporabniška vsebina" pomeni material (vključno z neomejenim besedilom, slikami, zvočnim materialom, video materialom in avdiovizualnim materialom), ki ga predložite tej spletni strani za kakršen koli namen.

 

Pridruženemu zdravniku (LLP) podeljujete nepreklicno, neizključno licenco brez licenčnin za uporabo, reprodukcijo, prilagoditev, objavo, prevajanje in distribucijo vaše uporabniške vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih.  Pridruženim zdravnikom, LLP podeljujete tudi pravico do podlicenciranja teh pravic in pravico do vložitve tožbe zaradi kršitve teh pravic.

 

Vaša uporabniška vsebina ne sme biti nezakonita ali nezakonita, ne sme kršiti zakonskih pravic tretjih oseb in ne sme povzročiti sodnega postopka zoper vas ali pridružene zdravnike, družbo za medicinsko pomoč ali tretjo osebo (v vsakem primeru v skladu z veljavnimi pravo).  

 

Na spletno mesto ne smete predložiti nobene uporabniške vsebine, ki je bila ali je bila kdaj predmet kakršnih koli ogroženih ali dejanskih sodnih postopkov ali drugih podobnih pritožb.

 

Pridruženi zdravniki, LLP si pridržuje pravico do urejanja ali odstranjevanja vseh materialov, predloženih na to spletno stran ali shranjenih na pridruženih zdravnikih, strežnikih LLP, ali gostujočih ali objavljenih na tem spletnem mestu.

 

Ne glede na pridružene zdravnike, pravice LLP v skladu s temi pogoji in določili v zvezi z vsebino uporabnikov, pridruženi zdravniki, LLP se ne zavezuje, da bo spremljal predložitev takšne vsebine ali objavo te vsebine na tem spletnem mestu.

 

Brez garancij

 

Ta spletna stran je na voljo "kakršna je" brez kakršnih koli izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih. Pridruženi zdravniki, LLP ne jamči in ne jamči v zvezi s tem spletnim mestom ali informacijami in materiali na tem spletnem mestu.  

 

Brez poseganja v splošnost prejšnjega odstavka Associated Physicians, LLP ne jamči, da:

 

 • to spletno mesto bo stalno na voljo ali pa bo sploh na voljo; ali

 • so informacije na tem spletnem mestu popolne, resnične, točne ali ne zavajajoče.

 

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja in ne sme biti nasvet kakršne koli vrste.  [Če potrebujete nasvet v zvezi s pravnimi, finančnimi ali medicinskimi zadevami, se obrnite na ustreznega strokovnjaka.]

 

Omejitve odgovornosti

 

Pridruženi zdravniki, LLP vam ne bodo odgovorni (ne glede na zakon o stiku, zakon o odškodninah ali kako drugače) v zvezi z vsebino, uporabo ali v zvezi s tem spletnim mestom:

 

 • [v kolikor je spletno mesto na voljo brezplačno, za kakršno koli neposredno izgubo;]

 • za kakršno koli posredno, posebno ali posledično izgubo; ali

 • za kakršne koli poslovne izgube, izgubo prihodkov, prihodkov, dobička ali pričakovanih prihrankov, izgubo pogodb ali poslovnih odnosov, izgubo ugleda ali dobrega imena ali izgubo ali korupcijo informacij ali podatkov.

 

Te omejitve odgovornosti veljajo, tudi če so pridružene zdravnike, družbo LLP izrecno obvestile o morebitni izgubi.

 

Izjeme

 

Nobena izjava o zavrnitvi odgovornosti na tem spletnem mestu ne izključuje ali omejuje kakršne koli garancije, ki jo določa zakon, da bi bila nezakonita izključitev ali omejitev; in nič v tem zavrnitvi odgovornosti na tem spletnem mestu ne izključuje ali omejuje povezanih zdravnikov, odgovornosti LLP v zvezi s katerim koli:

 

 • smrt ali telesne poškodbe zaradi pridruženih zdravnikov, malomarnost LLP;

 • goljufija ali lažno lažno predstavljanje s strani Associated Physicians, LLP; ali

 • ne glede na to, ali bi bilo protizakonito ali nezakonito, če bi pridruženi zdravniki, LLP izključili ali omejili ali poskušali ali domnevno izključili ali omejili svojo odgovornost.

 

Razumnost

 

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da so izključitve in omejitve odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti, razumne.  

 

Če menite, da niso razumni, ne smete uporabljati te spletne strani.

 

Druge stranke

 

Strinjate se, da ima LLP kot subjekt z omejeno odgovornostjo, pridruženi zdravniki, interes omejiti osebno odgovornost svojih uslužbencev in zaposlenih.  Strinjate se, da osebno ne boste vložili nobene tožbe zoper pridružene zdravnike, uslužbence LLP ali zaposlene v zvezi z izgubo, ki jo utrpite v zvezi s spletnim mestom.

 

[Brez poseganja v prejšnji odstavek,] se strinjate, da bodo omejitve garancij in odgovornosti, določene v tej izjavi o omejitvi odgovornosti na tem spletnem mestu, zaščitile pridružene zdravnike, uradnike LLP, zaposlene, zastopnike, hčerinske družbe, naslednike, dodeljene in podizvajalce ter pridružene zdravnike , VŽU.

 

Neizvršljive določbe

 

Če katera koli določba te izjave o zavrnitvi odgovornosti za spletno mesto ni ali je neizvedljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost drugih določb te izjave o omejitvi odgovornosti.

 

Odškodnina

 

S tem odškodnino pridružite zdravnikom, družbi LLP in se zavezujete, da boste zdravnikom pridruženim zdravnikom, LLP, zagotovili odškodnino za vse izgube, škodo, stroške, obveznosti in izdatke (vključno z neomejenimi pravnimi stroški in vsemi zneski, ki jih pridruženi zdravniki plačajo tretji osebi pri poravnavi tožba ali spor na podlagi nasvetov pridruženih zdravnikov, pravnih svetovalcev LLP), ki so jih imeli ali trpeli pridruženi zdravniki, LLP, ki izhajajo iz vaše kršitve katere koli določbe teh pogojev [ali izhaja iz katerega koli zahtevka, ki ste ga kršili vse določbe teh pogojev].

 

Kršitve teh pogojev

 

Brez poseganja v pridružene zdravnike, druge pravice LLP v skladu s temi pogoji in določili, če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko pridruženi zdravniki, LLP ukrepajo kot pridruženi zdravniki, LLP meni, da je primerno odpraviti kršitev, vključno z začasno prekinitvijo vaše dostop do spletnega mesta, prepoved dostopa do spletnega mesta, blokiranje dostopa do spletnega mesta za računalnike, ki uporabljajo vaš naslov IP, stik z vašim ponudnikom internetnih storitev, ki zahteva, da vam blokirajo dostop do spletnega mesta in/ali sprožitev sodnega postopka zoper vas.

 

Različica

 

Pridruženi zdravniki, LLP lahko te pogoje občasno spremenijo.  Spremenjeni pogoji in določila bodo veljali za uporabo te spletne strani od datuma objave spremenjenih pogojev na tej spletni strani.  Redno preverjajte to stran in se prepričajte, da poznate trenutno različico.

 

Dodelitev

 

Pridruženi zdravniki, LLP lahko prenesejo, sklenejo podizvajalske pogodbe ali kako drugače obravnavajo pridružene zdravnike, pravice in/ali obveznosti LLP v skladu s temi pogoji in določili, ne da bi vas o tem obvestili ali pridobili vašega soglasja.

 

V skladu s temi pogoji ne smete prenesti, podnaročiti ali kako drugače obravnavati svojih pravic in/ali obveznosti.  

 

Ločljivost

 

Če sodišče ali drug pristojni organ določi te določbe in pogoje kot nezakonite in/ali neizvršljive, bodo ostale določbe ostale v veljavi.  Če bi bila kakšna nezakonita in/ali neizvršljiva določba zakonita ali izvršljiva, če bi bil del črtan, se bo ta del črtal, preostala določba pa bo ostala v veljavi.

 

Celotni dogovor

 

Ti pogoji skupaj s politiko zasebnosti sestavljajo celoten dogovor med vami in povezanimi zdravniki, LLP v zvezi z vašo uporabo te spletne strani, in nadomeščajo vse prejšnje sporazume v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

 

Pravo in pristojnost

 

Te pogoje in določila bodo urejali in razlagali v skladu z zveznimi zakoni zvezne države Wisconsin in ZDA, za vse spore v zvezi s temi pogoji pa bodo [ne] izključno pristojna sodišča v Wisconsinu.

 

Kredit

 

Ta dokument je bil ustvarjen s predlogo kontraktologije, ki je na voljo na http://www.contractology.com .

bottom of page