top of page
Covid 19

COVID-19

Թարմացումներ

Փնտրու՞մ եք բռնկման, թեստավորման, պատվաստանյութի կամ կլինիկայի քաղաքականության և ընթացակարգերի վերաբերյալ թարմացումներ: Դուք ճիշտ տեղում եք:

Եթե ենթարկվելու կամ ախտանիշների հետ կապված մտահոգություններ ունեք, դիմեք կլինիկային (608) 233-9746 հեռախոսահամարով կամ ուղարկեք ձեր խնամքի թիմին հաղորդագրություն MyUnityPoint- ում: 

Image by CDC

Vaccine & Treatment

Latest updates regarding distribution of the COVID-19 vaccines and boosters or oral antiviral treatment at Associated Physicians.

Image by Kayla Speid

Clinic Policies

Information regarding masking, checking-in for appointments, and visitor requirements.

Image by Mufid Majnun

Testing & Prevention

Information on testing for COVID-19 at Associated Physicians as well as details on determining when to quarantine and when to isolate.

Scroll within tool to review all information.

Covid 19
Coronavirus Disclaimer-AP.png
bottom of page