top of page
Screenshot 2024-06-03 at 9.24.27 PM
Image by Colin Maynard
X-Rays
Pivotal Update-FB
external-file_edited

Ներքին բժշկություն

Փորձագիտական թիմը, որն ապահովում է առաջնային խնամք, ներառյալ ֆիզիկական վարժություններ, մեծահասակների հիվանդությունների կանխարգելում և կառավարում 18 և բարձր տարիքի երեխաների համար:

Ներքին բժշկություն

Փորձագիտական թիմը, որն ապահովում է առաջնային խնամք, ներառյալ ֆիզիկական վարժություններ, մեծահասակների հիվանդությունների կանխարգելում և կառավարում 18 և բարձր տարիքի երեխաների համար:

Ներքին բժշկություն

Փորձագիտական թիմը, որն ապահովում է առաջնային խնամք, ներառյալ ֆիզիկական վարժություններ, մեծահասակների հիվանդությունների կանխարգելում և կառավարում 18 և բարձր տարիքի երեխաների համար:

Our Mission

We are an independent clinic that nurtures the healthy, heals the sick, and comforts suffering across all stages of life.  In recognition of this mission, we strive to deliver high-quality, cost-effective healthcare in the communities we serve.  We aim to provide safe, caring and unbiased medical treatment in an environment that is inclusive of everyone.  We respect and validate the unique needs of our patients and staff and are committed to providing judgment-free care that is driven by our patients themselves. Our staff and providers uphold shared high standards and treat both our patients and each other with the dignity that everyone deserves. 

Հոգ տանել ձեզ համար, ձեզ հետ :

Insurance Plans

We feel that everyone deserves the best care available, so we have extended our reach to accept several insurance plans.

>Read More

Get in Touch With Us

Got a question about establishing care? Not sure how to send your kiddos' camp forms? Give us a shout!

>Contact Now

Screen%20Shot%202021-02-25%20at%208.01_e

Բաժանորդագրվեք  առողջապահական հոդվածներ և AP- ի բացառիկ բովանդակություն:

Մենք ցանկանում ենք ձեզ տեղյակ պահել: Որպես բաժանորդ ՝ դուք կստանաք առողջապահության և AP- ի նորությունները:

Subscribe
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page