top of page

පෞද්ගලිකත්‍ව පුරුදු පිළිබඳ දැන්වීම

ඔබගේ තොරතුරු. ඔබේ අයිතිවාසිකම්. අපේ වගකීම්.

මෙම දැන්වීම 2015 නොවැම්බර් 27 දින සිට බලපැවැත්වෙන අතර ඔබ ගැන වෛද්‍ය තොරතුරු භාවිතා කළ හැකි හා හෙළිදරව් කළ හැකි ආකාරය සහ ඔබට මෙම තොරතුරුවලට ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකි ආකාරය විස්තර කෙරේ. කරුණාකර එය හොඳින් සමාලෝචනය කරන්න.

 

මෙම දැන්වීම සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් යොමු කළ යුත්තේ සම්බන්ධිත වෛද්‍යවරුන්, එල්එල්පී හි පෞද්ගලිකත්‍ව නිලධාරී ටෙරී කරුෆෙල්-වර්ට් වෙත ය:

     

ආශ්‍රිත වෛද්‍යවරුන්, එල්එල්පී

4410 රීජන්ට් වීදිය

මැඩිසන්, ඩබ්ලිව්  53705

පී; 608-233-9746

එෆ්: (608)233-0026

HIPAA Logo

Patient Rights & Responsibilities

Confidentiality

ඔබේ අයිතිවාසිකම්

 

ඔබට අයිතියක් ඇත:

 

 • ඔබේ කඩදාසි හෝ විද්‍යුත් වෛද්‍ය වාර්තාවක පිටපතක් ලබා ගන්න

 • ඔබේ කඩදාසි හෝ විද්‍යුත් වෛද්‍ය වාර්තාව නිවැරදි කරන්න

 • රහසිගත සන්නිවේදනය ඉල්ලන්න

 • අප බෙදා ගන්නා තොරතුරු සීමා කිරීමට අපෙන් අසන්න

 • අපි ඔබේ තොරතුරු හුවමාරු කරගත් අයගේ ලැයිස්තුවක් ලබා ගන්න

 • මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව දැන්වීමේ පිටපතක් ලබා ගන්න

 • ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට කෙනෙකු තෝරා ගන්න

 • ඔබේ පෞද්ගලිකත්‍වයේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇතැයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම් පැමිණිල්ලක් ගොනු කරන්න

 

ඔබේ තේරීම්

 

අප භාවිතා කරන ආකාරයට හා තොරතුරු බෙදා ගැනීමේදී ඔබට යම් තේරීම් තිබේ:

 

 • ඔබේ තත්වය ගැන පවුලේ අයට සහ මිතුරන්ට කියන්න

 • ආපදා සහන ලබා දෙන්න

 • ඔබව රෝහල් නාමාවලියකට ඇතුළත් කරන්න (අපි ආශ්‍රිත වෛද්‍යවරුන්ගේ රෝහල් නාමාවලියක් නඩත්තු නොකර හෝ දායක නොවන්නෙමු.)

 • මානසික සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම (අපි ආශ්‍රිත වෛද්‍යවරුන් තුළ මනෝචිකිත්සක සටහන් ජනනය නොකරමු.)

 • අපගේ සේවාවන් අලෙවි කර ඔබේ තොරතුරු අලෙවි කරන්න (අපි කිසි විටෙකත් සම්බන්ධිත වෛද්‍යවරුන් තුළ පුද්ගලික තොරතුරු අලෙවි නොකර විකුණන්නෙමු.)

 • අරමුදල් රැස් කරන්න

 

අපගේ භාවිතය හා හෙළිදරව් කිරීම්

 

අපි ඔබේ තොරතුරු භාවිතා කර බෙදා හදා ගත හැකිය:

 • ඔබට සලකන්න

 • අපේ සංවිධානය මෙහෙයවන්න

 • ඔබේ සේවාවන් සඳහා බිල්පත්

 • මහජන සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක ගැටලු සඳහා උදවු කරන්න

 • පර්යේෂණ කරන්න

 • නීතියට අනුකූලව කටයුතු කරන්න

 • අවයව හා පටක පරිත්‍යාග කිරීමේ ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න

 • වෛද්‍ය පරීක්‍ෂකවරයකු හෝ අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයකු සමඟ වැඩ කරන්න

 • සේවකයින්ගේ වන්දි ගෙවීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ රජයේ වෙනත් ඉල්ලීම් ආමන්ත්‍රණය කරන්න

 • නඩු හා නීතිමය ක්රියාමාර්ග වලට ප්රතිචාර දක්වන්න

 

ඔබේ අයිතිවාසිකම්

 

ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු ගැන කතා කරන විට ඔබට යම් යම් අයිතීන් ඇත. මෙම අංශය මඟින් ඔබේ අයිතිවාසිකම් සහ ඔබට උපකාර කිරීම සඳහා වන අපගේ වගකීම් කිහිපයක් විස්තර කෙරේ:

 

ඔබේ වෛද්‍ය වාර්තාවේ විද්‍යුත් හෝ කඩදාසි පිටපතක් ලබා ගන්න

 

 • අප ගැන ඔබ සතුව ඇති වෛද්‍ය වාර්තාව සහ වෙනත් සෞඛ්‍ය තොරතුරු වල විද්‍යුත් හෝ කඩදාසි පිටපතක් බැලීමට හෝ ලබා ගැනීමට ඔබට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපෙන් අසන්න.

 • සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඉල්ලීමෙන් දින 30 ක් ඇතුළත අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු වල පිටපතක් හෝ සාරාංශයක් ලබා දෙන්නෙමු. සාධාරණ, පිරිවැය පදනම් කරගත් ගාස්තුවක් අපෙන් අය කළ හැකිය.

 

ඔබේ වෛද්‍ය වාර්තාව නිවැරදි කරන ලෙස අපෙන් අසන්න

 

 • ඔබ අසන හෝ අසම්පූර්ණ යැයි ඔබ සිතන සෞඛ්‍ය තොරතුරු නිවැරදි කරන ලෙස ඔබට අපෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපෙන් අසන්න.

 • ඔබේ ඉල්ලීමට අපි “එපා” යැයි කීමට ඉඩ ඇතත් දින 60 ක් ඇතුළත ලිඛිතව ඒ ගැන අපි ඔබට කියමු.

 

රහස්‍ය සන්නිවේදනයන් ඉල්ලන්න

 

 • ඔබට නිශ්චිත ආකාරයකින් (උදාහරණයක් ලෙස ගෙදරට හෝ කාර්යාලීය දුරකථනයට) හෝ වෙනත් ලිපිනයකට තැපෑලෙන් සම්බන්ධ වීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

 • සියලුම සාධාරණ ඉල්ලීම් වලට අපි “ඔව්” යැයි කියමු.

 

අප භාවිතා කරන හෝ බෙදා ගන්නා දේ සීමා කිරීමට අපෙන් අසන්න

 

 • ප්‍රතිකාර, ගෙවීම් හෝ අපගේ මෙහෙයුම් සඳහා ඇතැම් සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා නොකරන ලෙස හෝ හුවමාරු නොකරන ලෙස ඔබට අපෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඔබේ ඉල්ලීමට අපි එකඟ වීම අවශ්‍ය නොවන අතර, එය ඔබේ සත්කාරයට බලපාන්නේ නම් අපට "එපා" යැයි පැවසිය හැකිය.

 • ඔබ සේවාවක් හෝ සෞඛ්‍ය සේවා අයිතමයක් සාක්කුවෙන් පිටත ගෙවන්නේ නම්, ගෙවීම් හෝ අපගේ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා එම තොරතුරු ඔබේ සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණකරු සමඟ බෙදා නොගන්නා ලෙස අපට පැවසිය හැකිය. නීතිය මඟින් එම තොරතුරු හුවමාරු කරගත යුතු නැතිනම් අපි "ඔව්" යැයි කියමු.

 

ජී සහ අපි තොරතුරු හුවමාරු කරගත් අයගේ ලැයිස්තුවක්

 

 • ඔබ අසන දිනයට පෙර වසර හයකට පෙර අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු බෙදා ගත් අවස්ථා, අපි එය බෙදාගත්තේ කා සමඟද සහ ඇයිද යන්න පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් (ගිණුම්කරණය) ඔබට විමසිය හැකිය.

 • ප්‍රතිකාර, ගෙවීම් සහ සෞඛ්‍ය සේවා මෙහෙයුම් සහ වෙනත් සමහර හෙළිදරව් කිරීම් (ඔබ අපෙන් කරන්නැයි ඉල්ලා සිටි) හැර සෙසු සියලු හෙළිදරව් කිරීම් අපි ඇතුළත් කරන්නෙමු. අපි වසරකට එක් ගිණුම්කරණයක් නොමිලයේ ලබා දෙන නමුත් මාස 12 ක් ඇතුළත ඔබ තවත් එකක් ඉල්ලුවහොත් සාධාරණ පිරිවැය මත පදනම් වූ ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

 

මෙම පෞද්ගලිකත්‍ව දැන්වීමේ පිටපතක් ලබා ගන්න

 

 • දැන්වීම ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ලබා ගැනීමට ඔබ එකඟ වුවද ඔබට ඕනෑම වේලාවක මෙම දැන්වීමේ කඩදාසි පිටපතක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අපි ඔබට කඩදාසි පිටපතක් කඩිනමින් ලබා දෙන්නෙමු.

 

ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමට කෙනෙකු තෝරා ගන්න
 

 • ඔබ යමෙකුට වෛද්‍ය බලය පවරන ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇත්නම් හෝ යමෙකු ඔබේ නීතීඥ භාරකරු නම්, එම පුද්ගලයාට ඔබේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු තෝරා ගැනීමට හැකිය.

 • පුද්ගලයාට මෙම අධිකාරිය ඇති බවට අපි වග බලා ගන්නෙමු, අපි යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට පෙර ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ හැකිය.

 

ඔබේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇතැයි ඔබට හැඟේ නම් පැමිණිල්ලක් ගොනු කරන්න

 

 • 1 වන පිටුවේ හඳුනාගත් පෞද්ගලිකත්‍ව නිලධාරියා සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් අපි ඔබේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කළ බව ඔබට හැඟේ නම් ඔබට පැමිණිලි කළ හැකිය.

 • එක්සත් ජනපදයේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව සේවා කාර්යාංශය වෙත පැමිණිලි කළ හැකිය. /ocr/පෞද්ගලිකත්වය/හිපා/පැමිණිලි/.

 • පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීම ගැන අපි ඔබට පළි නොහරින්නෙමු.

 

ඔබේ තේරීම්

 

සමහර සෞඛ්‍ය තොරතුරු සඳහා, අපි බෙදා ගන්නා දේ ගැන ඔබේ තේරීම් අපට පැවසිය හැකිය. පහත විස්තර කර ඇති අවස්ථා වලදී අපි ඔබේ තොරතුරු බෙදා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි මනාපයක් තිබේ නම් අපට කතා කරන්න. ඔබට අපෙන් කුමක් කිරීමට අවශ්‍යදැයි අපට කියන්න, අපි ඔබේ උපදෙස් පිළිපදින්නෙමු.

මෙම අවස්ථා වලදී, අපට මෙසේ පැවසීමට ඔබට අයිතිය සහ තේරීම යන දෙකම ඇත:

 

 • ඔබේ පවුලේ අය, සමීප මිතුරන් හෝ ඔබේ රැකවරණයට සම්බන්ධ වෙනත් අය සමඟ තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්න

 • ආපදා සහනදායි අවස්ථාවකදී තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්න

 • ඔබේ තොරතුරු රෝහල් නාමාවලියක ඇතුළත් කරන්න

 

ඔබේ මනාපය අපට පැවසීමට ඔබට නොහැකි නම්, උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ සිහිසුන්ව සිටී නම්, එය ඔබට යහපතක් යැයි අපි විශ්වාස කරන්නේ නම්, අපි ඉදිරියට ගොස් ඔබේ තොරතුරු බෙදා ගන්නෙමු. සෞඛ්‍යයට හෝ ආරක්‍ෂාවට ඇති බරපතල හා ආසන්න තර්ජනයක් අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විටෙක අපි ඔබේ තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය.

මෙම අවස්ථා වලදී ඔබ අපට ලිඛිත අවසරයක් ලබා නොදුනහොත් අපි කිසි විටෙකත් ඔබේ තොරතුරු බෙදා නොගනිමු:

 

 • අලෙවිකරණ අරමුණු

 • ඔබේ තොරතුරු විකිණීම

 • මනෝචිකිත්සක සටහන් බොහෝ විට බෙදා ගැනීම

 

අරමුදල් රැස් කිරීමේ දී:

 

 • අරමුදල් රැස් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා අපි ඔබව සම්බන්ධ කර ගත හැකි නමුත් නැවත ඔබව සම්බන්ධ කර නොගන්නා ලෙස ඔබට අපට පැවසිය හැකිය.

 

අපගේ භාවිතය හා හෙළිදරව් කිරීම්

 

අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ හෝ බෙදා ගන්නේ කෙසේද?

 

ඔබට සලකන්න

 

 • අපට ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කර ඔබට ප්‍රතිකාර කරන අනෙකුත් වෘත්තිකයන් සමඟ එය හුවමාරු කර ගත හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබට තුවාලයක් සඳහා ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයෙක් වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් ඔබේ සමස්ත සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන විමසයි.

 

අපේ සංවිධානය මෙහෙයවන්න

 

 • අපගේ පුහුණුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඔබේ රැකවරණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ අවශ්‍ය විටෙක ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා අපට ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කිරීමට සහ බෙදා ගැනීමට හැකිය. උදාහරණයක් වශයෙන්, ඔබේ ප්‍රතිකාර හා සේවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අපි ඔබ පිළිබඳ සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කරන්නෙමු.

 

ඔබේ සේවාවන් සඳහා බිල්පත්

 

 • සෞඛ්‍ය සැලසුම් හෝ වෙනත් ආයතන වලින් ගෙවීම් ලබා ගැනීමට සහ ගෙවීමට අපට ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කිරීමට සහ බෙදා ගැනීමට අපට හැකිය. උදාහරණයක් වශයෙන්, අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණ සැලැස්මට ඔබ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන බැවින් එමඟින් ඔබේ සේවාවන් සඳහා ගෙවනු ඇත.

 

අපි ඔබේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු වෙනත් ආකාරයකින් භාවිතා කිරීමට හෝ හුවමාරු කර ගන්නේ කෙසේද?

 

සාමාන්‍යයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය සහ පර්යේෂණ වැනි මහජන යහපත සඳහා දායක වන ආකාරයෙන් - වෙනත් ආකාරවලින් ඔබේ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට අපට අවසර දී ඇත. මෙම අරමුණු සඳහා ඔබේ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට පෙර නීතියේ බොහෝ කොන්දේසි සපුරාලීමට අපට සිදු වේ. වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න:  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understand/consumers/index.html .

 

මහජන සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක ගැටලු සඳහා උදවු කරන්න

 

සමහර තත්වයන් සඳහා අපට ඔබ ගැන සෞඛ්‍ය තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය:

 

 • රෝග වැළැක්වීම

 • නිෂ්පාදන නැවත කැඳවීමට උදවු කිරීම

 • .ෂධ සඳහා අහිතකර ප්රතික්රියා වාර්තා කිරීම

 • සැක සහිත අපයෝජන, නොසලකා හැරීම හෝ ගෘහස්ත හිංසනය වාර්තා කිරීම

 • ඕනෑම කෙනෙකුගේ සෞඛ්‍යයට හෝ ආරක්ෂාවට ඇති බරපතල තර්ජනය වැළැක්වීම හෝ අඩු කිරීම

 

පර්යේෂණ කරන්න

 

සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සඳහා අපට ඔබේ තොරතුරු භාවිතා කිරීමට හෝ බෙදා ගැනීමට හැකිය.

 

නීතියට අනුකූලව කටයුතු කරන්න

 

අපි ෆෙඩරල් පෞද්ගලිකත්‍ව නීතියට අනුකූල වන බව දැකීමට අවශ්‍ය නම් සෞඛ්‍ය හා මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළුව ප්‍රාන්ත හෝ ෆෙඩරල් නීතියට අවශ්‍ය නම් අපි ඔබ ගැන තොරතුරු බෙදා ගන්නෙමු.

 

අවයව හා පටක පරිත්‍යාග කිරීමේ ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න

 

අවයව ප්‍රසම්පාදන සංවිධාන සමඟ ඔබ පිළිබඳ සෞඛ්‍ය තොරතුරු අපට බෙදා ගත හැකිය.

 

වෛද්‍ය පරීක්‍ෂකවරයකු හෝ අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයකු සමඟ වැඩ කරන්න

 

පුද්ගලයෙකු මිය ගිය විට හදිසි මරණ පරීක්‍ෂක, වෛද්‍ය පරීක්‍ෂකවරයා හෝ අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂක සමඟ අපට සෞඛ්‍ය තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය.

 

සේවකයින්ගේ වන්දි ගෙවීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ රජයේ වෙනත් ඉල්ලීම් ආමන්ත්‍රණය කරන්න

 

අපට ඔබ ගැන සෞඛ්‍ය තොරතුරු භාවිතා කිරීමට හෝ බෙදා ගැනීමට හැකිය:

 

 • සේවකයින්ගේ වන්දි ඉල්ලීම් සඳහා

 • නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙකු සමඟ

 • නීතියෙන් බලයලත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ ආයතන සමඟ

 • මිලිටරි, ජාතික ආරක්‍ෂාව සහ ජනාධිපති ආරක්‍ෂක සේවා වැනි රජයේ විශේෂ කාර්යයන් සඳහා

 

නඩු හා නීතිමය ක්රියාමාර්ග වලට ප්රතිචාර දක්වන්න

 

උසාවියකට හෝ පරිපාලන නියෝගයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් හෝ උපසිරැසියකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඔබ පිළිබඳ සෞඛ්‍ය තොරතුරු අපට බෙදා ගත හැකිය.

 

අපේ වගකීම්

 

 • ඔබගේ ආරක්‍ෂිත සෞඛ්‍ය තොරතුරු වල පෞද්ගලිකත්‍වය සහ ආරක්‍ෂාව පවත්වා ගැනීම නීතියෙන් අපට අවශ්‍ය ය.

 • ඔබේ තොරතුරුවල පෞද්ගලිකත්‍වය හා ආරක්‍ෂාවට හානි පමුණුවන ආකාරයේ බිඳීමක් සිදු වුවහොත් අපි වහාම ඒ ගැන ඔබට දන්වන්නෙමු.

 • මෙම දැන්වීමේ විස්තර කර ඇති යුතුකම් හා පෞද්ගලිකත්‍ව පුරුදු අපි අනුගමනය කළ යුතු අතර එහි පිටපතක් ඔබට ලබා දිය යුතුය.

 • අපට ලිඛිතව හැකි යැයි ඔබ අපට නොකියන්නේ නම් මෙහි විස්තර කර ඇති පරිදි හැර අපි ඔබේ තොරතුරු භාවිතා නොකර හෝ බෙදා නොගනිමු. අපට පුළුවන් යැයි ඔබ අපට පැවසුවහොත් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ අදහස වෙනස් විය හැකිය. ඔබේ අදහස වෙනස් වුවහොත් ලිඛිතව අපට දන්වන්න.

මෙම දැන්වීමේ කොන්දේසි වල වෙනස්කම්

 

මෙම දැන්වීමේ කොන්දේසි අපට වෙනස් කළ හැකි අතර, ඔබ ගැන අප සතුව ඇති සියලුම තොරතුරු සඳහා වෙනස්කම් අදාළ වේ.  නව නිවේදනය ඉල්ලීම පරිදි, අපගේ කාර්යාලයෙන් සහ අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.

 

වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න:  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understand/consumers/noticepp.html .


  ඵලදායි දිනය: පෞද්ගලිකත්‍වය පිළිබඳ මෙම නිවේදනය 2013 සැප්තැම්බර් 23 දින සිට බලපැවැත්වේ.

Patient Rights
 • The patient has the right to receive information from health providers and to discuss the benefits, risks, and costs of appropriate treatment alternatives. Patients should receive guidance from their health providers as to the optimal course of action. Patients are also entitled to obtain copies or summaries of their medical records, to have their questions answered, to be advised of potential conflicts of interest that their health providers might have, and to receive independent professional opinions.

 • The patient has the right to make decisions regarding the health care that is recommended by his or her health provider. Accordingly, patients may accept or refuse any recommended medical treatment.

 • The patient has the right to courtesy, respect, dignity, responsiveness, and timely attention to his or her needs, regardless of race, religion, ethnic or national origin, gender, age, sexual orientation, or disability.

 • The patient has the right to confidentiality. The health provider should not reveal confidential communications or information without the consent of the patient, unless provided for by law or by the need to protect the welfare of the individual or the public interest.

 • The patient has the right to continuity of health care. The health provider has an obligation to cooperate in the coordination of medically indicated care with other health providers treating the patient. The health provider may discontinue care provided they give the patient reasonable assistance and direction, and sufficient opportunity to make alternative arrangements.

Patient Responsibilities
 • Complete and respectful communication is essential to a successful health provider-patient relationship. To the extent possible, patients have a responsibility to be truthful and respectful when expressing their concerns to the healthcare team. Patients have a responsibility to provide a complete medical history, to the extent possible, including information about past illnesses, medications, hospitalizations, family history of illness and other matters relating to present health. 

 • Patients have a responsibility to request information or clarification about their health status or treatment when they do not fully understand what has been described.

 • Once patients and health providers agree upon the goals of therapy, patients have a responsibility to cooperate with the treatment plan. Compliance with health provider instructions is often essential to public and individual safety. Patients also have a responsibility to disclose whether previously agreed-upon treatments are being followed and to indicate when they would like to reconsider the treatment plan.

 • Patients should also have an active interest in the effects of their conduct on others and refrain from behavior that unreasonably places the health of others at risk. Patients should also be considerate of the healthcare team and other patients by arriving at their previously appointed time.

Issues of Care

Associated Physicians, LLP is committed to your participation in care decisions. As a client, you have the right to ask questions and receive answers regarding the course of clinical care recommended by any of our health providers, including discontinuing care. 

We urge you to follow the healthcare directions given to you by our providers. However, if you have any doubts or concerns, or if you question the care prescribed by our providers, please ask.

bottom of page